zapraszamy na zawodowy kurs:

Dyplomowany Refleksolog
Ośrodek Wiedzy Naturalnej
Tai He Harmony Center
we współpracy z
Polskim Instytutem Refleksologii
i
Studium Refleksologii PIRma przyjemność zaprosić na kurs przygotowujący do zawodu
Dyplomowanego Refleksologa
Cel kursu:

Zapoznanie Uczestników z tematyką refleksologii i refleksoterapii, korzyściami z niej płynącymi oraz praktyczna nauka wykonywania zabiegów refleksoterapeutycznych metodą Ingham zarówno dla potrzeb własnych, jak i na potrzeby zawodowego świadczenia usług w charakterze refleksoterapeuty. Dodatkowo kurs zapoznaje Uczestników z niezbędną do wykonywania zabiegów refleksoterapii wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii.

Kurs obejmuje także praktyki, warsztaty dla zaawansowanych oraz egzamin.

Egzamin obowiązuje tych Uczestników, którzy starają się o uzyskanie tytułu zawodowego Dyplomowanego Refleksologa (zarejestrowanego w Ministerstwie Pracy i Gospodarki od 01.05.2005, kod Klasyfikacji Zawodów i Specjalności: 514403) oraz prawo wykonywania tego zawodu.

Osoby zainteresowane wiedzą z zakresu refleksologii na własny użytek mogą uczestniczyć (z zastrzeżeniem warunków podanych w dalszej części niniejszej informacji) w wybranych przez siebie częściach kursu, praktykach, warsztatach bez konieczności zachowania sekwencji i ciągłości. Osoby te nie mają obowiązku zdawać egzaminu końcowego.
Dla kogo kurs jest przeznaczony?

Kurs i wiedza zdobyta w jego trakcie będzie przydatna w szczególności dla:
- masażystów (klasycznych, mau-ri, lomi-lomi, tui-na, innych)
- fizjoterapeutów
- osób zajmujących się aromaterapią
- osób pełnoletnich pragnących zdobyć nowy, atrakcyjny zawód
- każdego, kto chce w naturalny sposób potrafić pomagać sobie i innym

Uwaga: uczestnictwo w kursie nie wymaga wcześniejszego przygotowania i wiedzy specjalistycznej!
Gdzie można znaleźć zatrudnienie jako refleksoterapeuta?

Zawodowy refleksoterapeuta znajdzie zatrudnienie m.in. w:
- sanatoriach
- hotelach
- ośrodkach SPA
- centrach wellness
- ośrodkach relaksacji i zwalczania stresu
- ośrodkach fitness
- gabinetach masażu leczniczego
- gabinetach odnowy biologicznej
- gabinetach kosmetycznych
- gabinetach medycyny niekonwencjonalnej
- poradniach leczenia bólu
- ośrodkach rehabilitacji
- ośrodkach lecznictwa
- centrach targowych i wystawienniczych
a przede wszystkim jako samodzielny terapeuta świadczący usługi swym stałym klientom.
Organizacja nauki:

Program nauczania realizowany podczas kursu obejmuje:

• cztery spotkania seminaryjne – Stopnie: I, II, III i IV (łącznie 64 godziny podzielone na 4 spotkania 2-dniowe).

Stopień I: Program zajęć zaznajomi Cię z tematem: czym jest refleksologia, jak rozwija się w Europie i na świecie, poznasz jej historię oraz zasady pracy. Dwukrotnie wykonasz pełny zabieg praktyczny na stopach drugiej osoby, a ktoś spośród Uczestników wykona 2 razy zabieg na twoich stopach. Nauczysz się podstawowych technik relaksu, prawidłowej pracy "chodzenia" kciukiem i palcami po stopach, zachowując zasady pracy wchodzenia głęboko w refleksy, nawet te ukryte w ciele, jak przysadka mózgowa, czy refleks tarczycy i inne. Zrozumiesz jak pracuje organizm ludzki w stosunku do refleksów w stopach. Wstępnie dowiesz się, jak czytać mowę stóp, jak odnajdywać i likwidować problemy ze zdrowiem. Jak skutecznie likwidować ból i problemy w pracy ciała, rozwijające się i lub zaawansowane zmiany chorobowe. Jak odnajdywać co z czym współpracuje, co za co odpowiada, jak nawzajem się uzupełnia w pracy ciała człowieka, jak balansować pracę ludzkiego organizmu, usprawniać pracę krwiobiegu... Zrozumiesz zasady pracy refleksologii w całości. Po 2-ch dniach jesteś gotowy do rozpoczęcia PRAKTYKI na stopach osób najbliższych lub swoich znajomych;

Uczestnictwo w Stopniu II wymaga wcześniejszego przeprowadzenia 40 zabiegów. Staramy się już pracować prawidłowo kciukiem i palcami, korygujemy swoje błędy w technikach pracy, uczymy się stabilnej pracy, aby być efektywnym w swojej praktyce - pracujemy, pytamy i kształcimy swoje umiejętności. Uczymy się teraz szacunku dla pracy swoich palców i samego siebie. Mamy już w tym czasie swoje wstępne sukcesy praktycznej refleksologii.

Uczestnictwo w Stopniu III wymaga wcześniejszego przeprowadzenia wszystkich przewidzianych praktykami 120 zabiegów.

Na Stopniu IV Uczestnicy m.in. prezentują zagadnienia z zakresu refleksologii w formie referatów;• praktyki i konsultacje pod kierunkiem prowadzącego (łącznie 48 godzin podzielonych na spotkania 1- lub 2-dniowe)

• dwa warsztaty dla zaawansowanych (dostępne dla Uczestników, którzy ukończyli Stopień I i II oraz wykonali 80 udokumentowanych zabiegów), obejmujące wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i patologii w kontekście praktyki refleksologicznej (łącznie 32 godziny podzielone na 2 spotkania 2-dniowe);

• 72 zabiegi (1 h / zabieg) udokumentowane, z pełnym opisem zachodzących zmian, przeprowadzane we własnym zakresie (część praktyczna wymaga: 80 zabiegów dla 20 osób – po 4 jednogodzinne zabiegi dla jednej osoby plus 40 jednogodzinnych zabiegów indywidualnych = łącznie 120 zabiegów jednogodzinnych);

• jedno spotkanie obejmujące tematykę aranżacji gabinetów wspomagającej efektywność pracy oraz zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej (łącznie 16 godzin w trakcie jednego spotkania 2-dniowego)

• egzamin teoretyczny i praktyczny.

Poza wskazanymi zajęciami, odbywającymi się w formie zorganizowanej, nauka obejmuje także indywidualne studiowanie wskazanych materiałów dydaktycznych we własnym zakresie.

Łącznie w tym cyklu jest to następująca ilość spotkań 2-dniowych:
4 spotkania seminaryjne Stopni I-IV (teoria i praktyka)
3 spotkania warsztatowe – praktyki i konsultacje (łącznie 48 godzin - możliwy jest inny podział spotkań zależnie od potrzeb Uczestników)
1 spotkanie seminaryjne: aranżacja i działalność gospodarcza (teoria)
2 spotkania warsztatowe dla zaawansowanych (teoria i praktyka)

W razie zaistnienia takiej potrzeby istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, zorganizowania dodatkowych spotkań konsultacyjnych z nauczycielem zawodu.

Harmonogram (daty) zajęć w cyklu nauki podawany jest Uczestnikom na pierwszych zajęciach.

Uczestników obowiązują podane na pierwszych zajęciach materiały szkoleniowe:
• Podręcznik techniczny do nauki zawodu „Lepsze Zdrowie z Refleksologią Stóp i Rąk”,
• „Praktyczna refleksologia drogą do zdrowia”,
• komplet dysków CD z prawidłowo przeprowadzonym zabiegiem na stopach,
• mapy stóp.
Organizatorzy umożliwiają nabycie wskazanych materiałów.

Dodatkowo w trakcie i po ukończeniu kursu Uczestnicy mogą (a chcąc świadczyć usługi na najwyższym poziomie powinni), celem poszerzania wiedzy i umiejętności zawodowych, brać udział w organizowanych zaawansowanych warsztatach tematycznych, obejmujących następujące zagadnienia w kontekście refleksologii:

- refleksologia twarzy i głowy (kurs uzupełniający, trwający 32 godziny – 2 spotkania 2-dniowe, zakończony otrzymaniem Karty Uczestnictwa i Certyfikatu Zdania Egzaminu Praktycznego (w razie przystąpienia do egzaminu z pozytywnym skutkiem))
- refleksologia rąk – warsztaty dla zaawansowanych
- refleksologia uszu – warsztaty uzupełniające
- meridiany w Metodzie Ingham - warsztaty uzupełniające dla zaawansowanych
- inne uzupełniające warsztaty tematyczne z zakresu refleksologii

oraz zajęciach omawiających tematy wykraczające poza tematykę refleksologii, a których znajomość może być pomocna w wykonywaniu zawodu, takich jak:

- aromaterapia
- aranżacja przestrzeni wg klasycznego feng shui
- zagadnienia tradycyjnej medycyny chińskiej: TCM na co dzień
- zagadnienia tradycyjnej medycyny chińskiej: dietetyka
- zagadnienia tradycyjnej medycyny chińskiej: kosmetyka
- zagadnienia tradycyjnej medycyny chińskiej: ćwiczenia zdrowotne qigong
- Księga Przemian – I Ching

i innych organizowanych przez Tai He – Harmony Center

Informacje uzupełniające (uwaga: dla zajęć prowadzonych w Krakowie obowiązują ceny podane poniżej).
Egzamin zawodowy:

Uczestnik może przystąpić do części praktycznej egzaminu po ukończeniu nauki na Stopniach I-IV, zrealizowaniu programu praktyk (zabiegów w wymiarze 120 godzin) oraz zaliczeniu jednych warsztatów dla zaawansowanych.
Uczestnik może przystąpić do części teoretycznej (testowej) egzaminu po zdaniu części praktycznej egzaminu, po zaliczeniu drugich obowiązkowych warsztatów dla zaawansowanych oraz zajęć z zakresu podstaw aranżacji przestrzeni gabinetów i prowadzenia działalności gospodarczej.
Egzamin zazwyczaj realizowany jest po zakończeniu zajęć IV Stopnia.

Przystąpienie do egzaminu jest płatne:
część praktyczna: 300 zł/os (osoby, które nie podpisywały Umowy o ciągłość nauki: 350 zł/os)
część teoretyczna: 550 zł/os (osoby, które nie podpisywały Umowy o ciągłość nauki: 700 zł/os)

Po pomyślnym zdaniu części praktycznej i teoretycznej egzaminu Uczestnik otrzymuje Dokument potwierdzający zdobycie tytułu Dyplomowanego Refleksologa, wydawany przez Studium Refleksologii Polskiego Instytutu Refleksologii i umożliwiający wykonywanie zawodu refleksologa po uprzednim dopełnieniu wymogów administracji państwowej (rozpoczęcie działalności jako zawodu wymaga zarejestrowania własnej działalności gospodarczej w oparciu o uzyskane przygotowanie zawodowe).

Całość kursu rozłożona jest (w zależności od szybkości realizacji praktyk indywidualnych przez Uczestników) na okres ok. 1,5 roku. Zajęcia odbywają się w formie eksternistycznej.
Program nauki podlega wymogom Europejskiej Organizacji Refleksologów – Refleksology In Europe Network, której członkiem jest Polski Instytut Refleksologii i Studium Refleksologii.

Zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach i godzinach, w wymiarze godzinowym podanym powyżej.
W przypadku zajęć całodziennych, około godziny 13 jest przerwa obiadowa (Uczestnicy zapewniają sobie wyżywienie we własnym zakresie).
Zajęcia przedzielone są krótkimi przerwami zarządzanymi przez prowadzącego.
Organizatorzy i Prowadzący zajęcia:

Zajęcia organizowane są przez:
Ośrodek Wiedzy Naturalnej Tai He Harmony Center
tel. 012-632.71.62 (pon-pt 10-18)
e-mail: refleksoterapia@fengshui.biz.pl

w ścisłej współpracy z Polskim Instytutem Refleksologii i Studium Refleksologii PIR

wg programu zaakceptowanego przez

Europejską Organizację Refleksologów – Refleksology In Europe Network - Departament Nauki RiEN.

Kursy prowadzone są przez nauczycieli zawodu Polskiego Instytutu Refleksologii, posiadających minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe i w prowadzeniu zajęć. Zajęcia III i IV Stopnia prowadzone są przez mgr Wandę Budzanowską-Bratko, dyplomowanego refleksologa, nauczyciela zawodu z pełnymi uprawnieniami nadanymi przez International Institute of Reflexology (USA). Warsztaty refleksologii twarzy i głowy prowadzone są przez dyplomowanego refleksologa International Institute for Zoneterapi Uddannelese (Dania), Andrzeja Bratko.
Ceny:

Każde dwa dni zajęciowe w ramach kursu kosztują 850 zł / os.
W przypadku podpisania umowy o ciągłość nauki (patrz: warunki uczestnictwa) Uczestnik otrzymuje rabat, dzięki czemu dwa dni zajęciowe kosztują 750 zł/ os.

Cena warsztatów tematycznych podawana jest osobno dla każdych warsztatów.
Terminy najbliższych zajęć:

Termin Stopnia I podamy w najbliższym czasie (osoby zainteresowane prosimy o kontakt).
Terminy prowadzenia zajęć podawane są w tabeli na stronie http://www.fengshui.biz.pl/sem/scorg.php/.
Materiały do nauki:

Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość zakupu obowiązujących podczas kursu materiałów do nauki: książek, skryptu, CD z nagraniem zabiegu wraz z komentarzem, map dłoni i stóp.

Materiały uzupełniające:

Atlas Anatomii aut. Peter Abrahams
Kwartalnik Polskiego Instytutu Refleksologii „Polski Refleksolog” - członkostwo PIR (opłata 100 zł rocznie na rzecz PIR od 01.IV – 31.III).

„Polski Refleksolog”
Warunki uczestnictwa:

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej informacji oraz z treścią stron Polskiego Instytutu Refleksologii www.refleksologia.com .

Po pierwszych zajęciach (Stopień I) uczestnik podejmuje decyzję dotyczącą formy, w jakiej ma zamiar odbywać naukę. Są dwie możliwe formy uczestnictwa:

1. Umowa o ciągłość nauki:
Uczestnictwo na zasadzie ciągłości w całości kursu zawodowego wg w/w Programu Nauczania realizowany podczas kursu (z wyłączeniem egzaminu, o przystąpieniu do którego decyzję Uczestnik może podjąć w dowolnej chwili) – ta wersja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy po Stopniu I są zdecydowani wziąć udział w całości toku nauki.
Korzyścią z wyboru tej formy jest możliwość skorzystania z niższej ceny zajęć. Chęć studiowania w tej formie Uczestnik deklaruje podpisując z Organizatorem zajęć Umowę o ciągłość nauki.

2. Uczestnictwo bez deklaracji ciągłości – forma przeznaczona dla Uczestników, którzy nie są pewni, czy będą brali udział we wszystkich zajęciach, nie mają pewności czy będą uczestniczyli w kolejnych zajęciach w terminach wyznaczonych dla swojej grupy oraz dla Uczestników nie zamierzających zdobywać uprawnień zawodowych Dyplomowanego Refleksologa, a jedynie wybiórczo zamierzających poznać niektóre zagadnienia z zakresu refleksologii. W takim przypadku Uczestnik nie podpisuje Umowy, jest jedynie zobowiązany zgłosić swe uczestnictwo w danych zajęciach najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem zajęć. Organizatorzy potwierdzą możliwość udziału w miarę wolnych miejsc. Uczestnik ma możliwość samodzielnie wybierać zajęcia, w których będzie uczestniczył z zastrzeżeniem obowiązywania kolejności uczestnictwa w zajęciach, oraz że udział w warsztatach zaawansowanych możliwy jest wyłącznie po ukończeniu nauki na Stopniu II i zrealizowaniu wymaganych praktyk, a udział w egzaminach jest możliwy po odbyciu całości nauki przewidzianej w programie (patrz: Egzamin zawodowy).

W trakcie nauki obowiązuje kolejność zajęć w następującej sekwencji:

• Seminarium Stopnia I
• Seminarium obejmujące tematykę aranżacji gabinetów i przestrzeni pracy
• Seminarium obejmujące tematykę zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej
• część praktyczna: 40 zabiegów w formie zajęć warsztatowych i praktyk indywidualnych
• Seminarium Stopnia II
• część praktyczna: 80 zabiegów w formie zajęć warsztatowych i praktyk indywidualnych
• Seminarium Stopnia III
• Seminarium Stopnia IV
• Dwa warsztaty dla zaawansowanych (dostępne dla Uczestników, którzy ukończyli Stopień I i II oraz wykonali 80 udokumentowanych zabiegów)
• Ew: egzamin teoretyczny i praktyczny.

Każdy Uczestnik otrzymuje kartę identyfikacyjną PIR potwierdzającą uczestnictwo w poszczególnych etapach nauki, niezbędną do przystąpienia do egzaminu końcowego.

Przerwanie nauki na ponad dwa lata powoduje konieczność powtórzenia zajęć.

Uczestnicy zajęć mają prawo starania się o członkostwo PIR. Członkostwo uprawnia m.in. do otrzymania wydań biuletynu „Polski Refleksolog”, umożliwia kontakt i wymianę doświadczeń z innymi Uczestnikami kursów i praktykami, a po ukończeniu nauki, zdaniu egzaminu i podjęciu pracy w zawodzie istnieje możliwość wpisu na listę rekomendowanych przez PIR terapeutów. Członkostwo w PIR wymaga corocznego odnowienia.

Wielkość grup zajęciowych na Stopniach I-II: 8-12 osób.
Wielkość grup zajęciowych na Stopniu III: min. 20 osób.
Wielkość grup na warsztatach zaawansowanych: min. 50 osób.

Zaleca się, aby na zajęcia Uczestnicy mieli krótko obcięte paznokcie rąk i nóg.
Na zajęcia Uczestnik przynosi ze sobą:
duży ręcznik
olejek
puder dziecięcy
małą poduszkę
ubranie (także pantofle) zapewniające swobodę ruchów oraz umożliwiające odkrycie stóp.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia i związanej z tym możliwości wykonywania i przyjmowania zabiegów refleksoterapeutycznych Uczestnik zobowiązany jest skonsultować się w tej kwestii z prowadzącym zajęcia PRZED rozpoczęciem zajęć.
Zgłoszenia i wpłaty:

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

1. Zgłosić uczestnictwo
a. w przypadku Uczestników, którzy podpisali Umowę o ciągłość nauki, wystarczy przesłanie potwierdzenia uczestnictwa (e-mail na adres refleksoterapia@fengshui.biz.pl lub faks 012-632.71.62) z podaniem imienia i nazwiska oraz daty zajęć, których zgłoszenie dotyczy;
b. w przypadku pozostałych Uczestników (a także w przypadku wszystkich Uczestników zgłaszających się po raz pierwszy na zajęcia) należy przesłać zgłoszenie (e-mail na adres refleksoterapia@fengshui.biz.pl lub faks 012-632.71.62 lub pocztą na adres: Tai He Harmony Center, ul. Sobieskiego 3 lok. 8b, 31-136 Kraków z dopiskiem „Refleksoterapia”), z podaniem: imienia i nazwiska, daty zajęć, których zgłoszenie dotyczy, adresu e-mail, telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adresu do korespondencji pocztą tradycyjną w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem danych zajęć;

2. Dokonać wpłaty należności za dane zajęcia przelewem na konto w mBanku nr 34114020040000370255814404 , w terminie 2 tygodni przed dniem rozpoczęcia zajęć, w treści przelewu podając imię i nazwisko Uczestnika, datę zajęć oraz dopisek „Refleksoterapia”
Miejsce prowadzenia zajęć:

Kraków, sala szkoleniowa Tai He Harmony Center, ul. Sobieskiego 3 lok. 8b
W przypadku zmiany miejsca prowadzenia zajęć, zgłoszeni Uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
Miejsce prowadzenia zajęć podawane jest w tabeli na stronie http://www.fengshui.biz.pl/sem/scorg.php/.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ośrodek Wiedzy Naturalnej Tai He Harmony Center
tel. 012-632.71.62 (pon-pt 10-18)
e-mail: refleksoterapia@fengshui.biz.pl
Przedstawione informacje pochodzą w przeważającej części ze strony http://www.refleksologia.com/ oraz z materiałów informacyjnych Polskiego Instytutu Refleksologii i zostały wykorzystane za zgodą Osób odpowiedzialnych: p. Andrzeja Bratko, dyrektora Studium Refleksologii Polskiego Instytutu Refleksologii oraz p. Wandy Budzanowskiej–Bratko, Dyplomowanego Refleksologia i Nauczyciela Zawodu z uprawnieniami Międzynarodowego Instytutu Refleksologii (International Institute of Reflexology).

Podane ceny są aktualne na dzień 05 listopada 2008 r. i mogą ulegać zmianom.
W chwili obecnej, zgodnie z Ustawą o podatku VAT (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) szkolenia zwolnione są z podatku VAT. Stąd podawane w powyższej informacji ceny netto są jednocześnie cenami brutto. W przypadku wprowadzenia opodatkowania szkoleń podatkiem VAT, podatek ten - we wskazanej Ustawą stawce - zostanie doliczony do ceny, przy czym zmiana ta nie będzie stanowiła zmiany Warunków Uczestnictwa w zajęciach.
Podane informacje nie stanowią oferty w myśl postanowień Kodeksu Cywilnego.

Jakkolwiek dokładamy starań, aby podane na stronie www informacje były najbardziej aktualne, pełne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak zawsze istnieje możliwość wystąpienia pomyłek wynikłych z przeoczenia lub ze strony technicznej prezentacji internetowej, dlatego podane informacje należy traktować jako ogólną informację, a w przypadku zainteresowania skorzystaniem z proponowanych usług szczegóły zweryfikować pod wskazanymi adresami kontaktowymi.